Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
 
11 - Ansvar tränare/ledare, gymnaster & föräldrar
För att underlätta träningar och föreningsarbete är det viktigt att alla inom föreningen känner till sitt ansvar. Vid träning i hallen är det den ansvariga huvudtränaren som fattar övergripande beslut. Dessa beslut ska följas och respekteras av övriga tränare, ass. tränare, pryor, gymnaster och föräldrar inom den egna gruppen
11.1 - Allmänt
Beroende på hur mycket erfarenhet och kunskap en person har när den börjar som tränare i SOL GF kan personen börja som prya, ass. tränare eller tränare.

Mer om tränarstegen och de olika krav som ställs på de olika tränartyperna beskrivs i följande kapitel.

För antal tränare per träning gäller följande:
 • För grupper i BoU‐sektionen (eller grupper som inte har krav på förkunskaper) gäller 1 tränare per minst 7 gymnaster.
 • För grupper i övriga sektioner gäller 1 tränare per minst 5 gymnaster.
Ovanstående gäller även om gruppen åker på läger eller vid tävling. För små grupper som innehåller färre än 5 respektive 7 aktiva gäller att en tränare från den/de aktivas grupp alltid kan vara på plats vid träning, tävling eller läger.

Pryor räknas inte som tränare.
11.2 - Prya/Miniprya
En person som är helt ny som gymnastiktränare och fyller minst 13 år det aktuella året är välkommen som Prya i SOL‐flickorna. Det innebär att personen är på träningen för att lära dig, precis som gymnasterna, men också för att ta ett visst ansvar och leda gymnasterna. Under åren som prya kommer någon av de mer erfarna tränarna (din handledare) att leda personen igenom de olika övningarna där personen i sin egen takt får prova på att leda olika aktiviteter så som uppvärmning, avslutning, stationer och lekar.

En Prya förväntas att:
 • komma i tid till träningen
 • vara ombytt till träningskläder med föreningens logotyp
 • ha håret väl uppsatt
 • lämna smycken hemma (undantag för små örhängen)
 • se till att din mobil inte stör på träningen
 • aldrig tugga tuggummi under träningarna
 • delta aktivt på gruppens träningar
 • delta aktivt på de truppens tävlingar/uppvisningar
 • stämma av alla uppgifter/övningar med ansvarig tränare
 • alltid meddela ansvarig tränare vid sen ankomst och förhinder
 • närvara vid föräldramöten
 • föra en dialog med ansvarig tränare om den egna utbildningen på föreningsnivå.
 • Använda ett vårdat språk 
Personer som fyller 10-12 år det aktuella året men som ändå bedöms kunna vara med som ledare kan bli Miniprya i våra yngsta grupper.

Det som skiljer en Prya och en Miniprya åt är arvoderingen (se aktuell arvodesstege) samt att en Miniprya enbart är med på den aktuella gruppens träningar, avslutningar samt föreningens gemensamma ledaravslutningar. En Miniprya deltar t.ex. inte på Utbildningshelgen eller går andra kurser innan man har blivit Prya.

I övrigt gäller ovanstående även för en Miniprya.
11.3 - Assisterande tränare (Ass.tränare)
När pryans handledare anser att pryan är redo att ta mer ansvar kan pryan fortsätta som assisterande tränare (förkortas ”ass.tränare”).

Som ass.tränare innebär det att man då kan ta ensamt ansvar för vissa delar av träningen. Att man kan leda gymnasterna genom vissa övningar utan stöd från en annan ledare och att man har vanan inne att vara i gymnastikhallen. För att vara ass.tränare behöver man ha genomgått SOL GF:s Introkurs och Grundkurs eller ska göra det omgående vid nästa kurstillfälle.

En Ass. tränare förväntas, förutom det som står under Prya, att:
 • vara ansvarig för den/de stationer man fått i uppgift av ansvarig tränare att sköta
 • föra en dialog med ansvarig tränare om den egna utbildningen på förenings‐ och förbundsnivå
11.4 - Tränare
En tränare kan planera och hålla en träning helt själv. En tränare har de licenser (utbildningar) som krävs för den nivå som gymnasterna tränar på. Tränaren kan ta hand om mindre skador och trösta gymnaster som är ledsna. Andra tränare kan se upp till tränaren och lära sig av denna.

En Tränare förväntas, förutom det som står under Ass. tränare, att:
 • ansvara och leda gymnasternas träning och att se till att träningen bedrivs på rätt nivå för gymnasterna
 • se till att säkerhetsföreskrifter och säkerhetsanordningar i hallen efterföljs samt att en komplett förbandslåda finns tillgänglig
 • att ”säkerhetspass” sker på de redskap som kräver detta och att tränaren har rätt kompetens/utbildning för de övningar som ska utföras
 • se till att redskap ställs tillbaka i rätt redskapsrum på plats enligt uppdaterad redskapsskiss (om sådan finns)
 • ansvara för att hallen lämnas i det skick som man själv skulle vilja finna den i
 • släcka och låsa redskapsrum, musikskåp och hall efter träning
 • utbilda ass.tränare och pryor
 • närvara vid, och utgöra ett stöd, på föräldramöten
 • föra en dialog med sektionsstyrelsen om den egna utbildningen
 • aktivt uppdatera dig på vad som händer i sektionen
 • ge föräldrar löpande information om aktuella händelser och vad för insatser som förväntas av föräldrarna vid kommande träningar/arrangemang under terminen
 • närvara vid föräldramöten
 • närvara på årsmötet.
11.5 - Huvudtränare
Huvudtränaren är den som är ytterst ansvarig för gruppen gentemot de aktiva och deras föräldrar, övriga ledare i gruppen, sektionsstyrelsen och styrelsen/kansliet.

Huvudtränaren är även ansvarig/sammankallande i gruppen för att, tillsammans med övriga ledare, ta fram och genomföra en planering efter gruppens målsättningar, genomföra träningarna efter planeringen, fördela administrativa uppgifter som t.ex. närvaroregistrering och nyckelansvar samt för föräldrakontakt.

En Huvudtränare förväntas, förutom det som står under Tränare, att:
 • vara minst 18 år (om man inte har speciellt tillstånd från föreningsstyrelsen)
 • ha personlig mognad och kompetens
 • ha gått Baskurs
 • se till att terminens verksamhet planeras
 • hålla i föräldramöten
 • ansvara för att träningarna utförs i enlighet med planeringen
 • se till att det alltid finns lämplig utbildad tränare på plats i hallen
 • utse ansvarig tränare på plats i hallen då huvudtränaren själv inte kan närvara
 • bedriva kontakten med föräldrarna
 • sköta administrationen för gruppen
 • vara kontaktperson för kansliet
 • att efter läger (eventuellt tävling) skriva ihop ett material till hemsida mm och mejla detta till kansliet
 • aktivt reflektera över truppens tränings‐ och tävlingsresultat.
11.6 - Gymnaster
I gymnastens ansvar ingår att:
 • aldrig påbörja träning eller använda redskapen utan att ansvarig tränare har gett sitt godkännande
 • följa och respektera tränarens instruktioner
 • respektera sina kompisar i den egna gruppen samt i andra grupper
 • meddela ansvarig tränare om man behöver avvika från hallen, bra är också att berätta att man är tillbaka
 • komma i tid till träningen
 • vid långt hår ha det väl uppsatt med tofs och hårspännen
 • använda tajt tröja eller dräkt och trikåer eller shorts
 • delta aktivt på träningen
 • bidra till en härlig stämning
 • ta med vatten i en plastflaska och (om träningen är lång) en frukt
 • lämna smycken och andra värdesaker hemma (undantag för små örhängen)
 • se till att din mobil inte stör på träningen
 • alltid respektera dina kompisar i den egna gruppen och andra grupper.
11.7 - Föräldrar
I föräldrarnas ansvar ingår för minderåriga aktiva att:
 • se till att gymnasten kommer till och från aktiviteten på ett säkert sätt, i god tid och är ombytt enligt de bestämmelser som gruppen har
 • vara medveten om att tränarens ansvar börjar först i hallen och vid den tid då träningen enligt schema/kallelse startar
 • vara medveten om att tränarens ansvar slutar när den aktive lämnar omklädningsrummet. (Minderåriga aktiva bör hämtas i omklädningsrummet.)
 • meddela ansvarig tränare om eventuell frånvaro eller, om gymnasten slutar, meddela både tränare samt föreningens kansli detta
 • vid behov hjälpa till med fram‐ och bortplockning av redskap på träning och vid olika föreningsarrangemang
 • vid behov städa efter träning eller olika föreningsarrangemang
 • vid tävling/uppvisning transportera redskap till och från hallar samt se till att de kommer på rätt plats
 • vara funktionär samt hjälpa till vid föreningsarrangemang
 • närvara vid föräldramöten.
11.8 - Inställd träning
Om en träning måste ställas in av relevanta orsaker, t.ex. sjukdom, ska ansvarig tränare snarast underrätta gymnasterna/föräldrarna om detta.

När detta sker måste alla inblandade hjälpa till så meddelande når alla berörda så snabbt som möjligt.